Welkom ! in onze praktijk voor reguliere geneeskunde, acupunctuur en natuurgeneeskunde in Roosendaal.

In onze praktijk verbinden we onze kennis en ervaring van de Westerse reguliere geneeskunde met die van de acupunctuur en natuurgeneeskunde.

Marijke Bugter, natuurgeneeskundige

Guus van der Laan, arts en acupuncturist

 

U kunt bij ons terecht zonder doorverwijzing.
Wij zijn aangesloten bij:

NAAV (Nederlands Artsen Acupunctuur Vereniging).

NWP (Nederlandse Werkgroep Praktizijns in de natuurlijke geneeskunst).

RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg).

praktijk voor acupunctuur en natuurgeneeskunde

Bovenstaande beroepsverenigingen zijn een waarborg voor kwaliteit. Op grond hiervan vergoeden (bijna) alle zorgverzekeraars afhankelijk van uw aanvullende verzekering (een deel van) de kosten.