Welkom ! in onze praktijk voor reguliere geneeskunde, acupunctuur en natuurgeneeskunde in Roosendaal.

In onze praktijk met een ziel verbinden we onze kennis en ervaring van de Westerse geneeskunde met die van de acupunctuur en natuurgeneeskunde.

Marijke Bugter, natuurgeneeskundige

Guus van der Laan, acupuncturist

 

U kunt bij ons terecht zonder doorverwijzing.Wij zijn aangesloten bij:

WAVAN (Wetenschappelijke Artsen Vereniging voor Acupunctuur Nederland).

NWP (Nederlandse Werkgroep Praktizijns in de natuurlijke geneeskunst).

RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg).

Deze beroepsverenigingen zijn een waarborg voor kwaliteit. Op grond hiervan vergoeden (bijna) alle zorgverzekeraars afhankelijk van uw aanvullende verzekering (een deel van) de kosten.

 

praktijk voor acupunctuur en natuurgeneeskunde