Wij werken volgens de gedragsregels voor 'De arts en niet-reguliere geneeswijzen' van de KNMG (Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst) en hechten waarde aan onderstaand citaat: "Artsen moeten troost bieden en moeten begeleiden bij existentiële vragen die worden opgeroepen door de ziekte"

visie

 • Levenskracht; in ieder mens is een van nature bestaande tendens aanwezig die aanzet tot instandhouding en het vergroten van de vitaliteit. Met onze behandelmethoden stimuleren en versterken wij deze levenskracht.
 • Zelfgenezend vermogen; is ook van nature in ieder mens aanwezig. Wij richten ons op het stimuleren van dit zelfgenezend vermogen.
 • Holistisch mensbeeld; een mens is een eenheid van lichamelijk, mentaal, emotioneel, spiritueel en sociaal functioneren. Wij houden het holistisch principe in al ons handelen voor ogen.
 • Uniciteit; elke mens is uniek, wat betekent dat onze diagnoses en elk behandelplan dat wij uitwerken maatwerk zijn en dat elke reactie daarop uniek is.
 • Minimale interventie; wij kiezen voor de kleinst mogelijke therapeutische prikkel die is afgestemd op het individu met een zo groot mogelijk resultaat.
 • Participatie; wij stellen het op prijs dat u actief meedenkt, de eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid ten aanzien van ziek en gezond zijn wordt door ons ondersteund en gestimuleerd.

 

Ons therapeutisch handelen is gebaseerd op de ontwikkeling van een Caring Compassionate Mind, benoemd en in schema gebracht door Dr.Paul Gilbert.

 • Zorg voor welzijn; wij wijden ons aan de zorg voor anderen vanuit de intentie pijn en lijden te verlichten en groei, welzijn en geluk te bevorderen.
 • Gevoeligheid of aanvoelen; wij hebben het vermogen om sensitief te zijn voor pijn en lijden, ook voor de subtiele gradaties ervan.
 • Sympathie of meevoelen; wij kiezen ervoor emotioneel geraakt te worden en ons betrokken te voelen bij zowel pijnlijke als vreugdevolle emoties van anderen.
 • Empathie of invoelen; wij willen ons inleven en afstemmen op anderen en de beweegredenen achter hun denken, voelen en handelen proberen te begrijpen.
 • Tolerantie voor ongemak; wij ontwikkelen ons vermogen om ongemak te verdragen.
 • Niet oordelen; wij hechten grote waarde aan anderen tegemoet te treden met een open mind, met onbevangenheid en respect voor de complexiteit van ieder individu.